Kontaktní údaje

MZ electronic
Miloš Zákravský
Zámeček 35
500 08 Hradec Králové 8

603 760 366
info@mzelectronic.cz
IČ: 16799721

Firma je registrována v rejstříku Živnostenského úřadu Hradec Králové č.j.: OŽ6108/2011/Zaj/1012672/5.