Přístupové systémy

Elektronický přístupový systém řídí přístup osob do zabezpečených prostor dle přidělených práv. S úspěchem nahrazuje klasické klíče všude tam, kde jsou potřeba vyšší stupně zabezpečení a flexibilnější spravování.

Přístupové systémy:

  • autonomní
  • síťové
  • s evidencí docházky

Hlavní výhody:

  • vyšší bezpečnost – není umožněn neoprávněný vstup
  • monitoring průchodů
  • nemožnost vytvořit neoprávněnou kopii klíče
  • časové omezení přístupu osob
  • možnost evidence docházky zaměstnanců
  • odpadá nutnost nosit klíče